logo

Miian koulutustausta

 

Akateeminen koulutus
Psykologian maisteri 2021
Terveystieteiden maisteri 2019
Terveystieteiden kandidaatti 2018
Teologian maisteri 2010
Teologian kandidaatti 2010

 

Muu liikuntakoulutus
Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates -peruskurssi 2009
Säännölliset viikkoharjoitustunnit 2009-
Method Putkisto 3D Kasvoklinikka -harjoitustunnit 2012-
Method Putkisto Huippuliikkuja -kurssi 2012
Method Putkisto ja Method Putkisto Pilates -kaksoistutkinto (600h), vastuuopettajana Marja Putkisto 2013-2014
Method Putkisto 3D Luonnollinen Kasvoklinikka -erikoisohjaajakoulutus (300h), vastuuopettajana Marja Putkisto 2013-2014
Method Putkisto Tieto&Taito -päivät (2pv) 2014
Lihaskalvokoulutus, opettajana Tuulia Luomala 2014
Modern Nordic Walking -ohjaajakoulutus, opettajana Tiina Arrankoski 2015
Slow Yoga -joogaopettajakoulutus (200h), opettajina Janne Kontala, Emma Paukku, Anneli Rautiainen 2019

Miian tarina

Miten teologian maisteri päätyy liikunta-alan ammattilaiseksi ja psykologiksi? Matkani on ollut rikas ja monivaiheinen. Oma henkilökohtainen kasvunpolkuni on pitänyt sisällään teräviä karikoita, syviä rotkoja ja aurinkoisia tasankoja. Tiedonjanoni ja kiinnostukseni ihmisyyteen on puskenut minua eteenpäin ja ohjannut epätoivoisissakin hetkissä.

Liikunta-ala vei minut mukanaan omien henkilökohtaisten fyysisten haasteiden vuoksi. Liikunta on toki ollut osa arkeani lähes aina erilaisten yksilölajien kautta. En ole koskaan ollut kilpaurheilija - eikä minusta sellaista tule. Sen sijaan haluan vaalia terveyttä edistävää liikuntaa arkielämässäni. Nykyisin näen liikunnan ja kehollisten menetelmien merkitysten yhä vahvemmin myös psyykkisen hyvinvoinnin vahvistajana.

Matkani liikunta-alan ammattilaiseksi alkoi pilatesohjaajakoulutuksesta. Vuonna 2013-2014 osallistuin Method Putkisto Instituutin Method Putkisto Pilates, Method Putkisto Original sekä Method Putkisto 3D Luonnollinen Kasvoklinikka -ohjaajakoulutuksiin. Vuoden 2013 loppupuolella perustin yritykseni ja aloitin säännölliset viikkotunnit ja teemakurssit omassa toimitilassani Etelä-Suomessa. 

Ohjaustyöni jatkui, mutta tiedonjano ja akateeminen luonteeni halusivat lisää tieteellistä pohjaa toiminnalleni. Vuonna 2015 aloitin liikuntalääketieteen tutkintoon johtavat opinnot Itä-Suomen yliopistossa ja samana vuonna käynnistyivät myös psykologian maisteriopintoni Jyväskylän yliopistossa. Psykologian opinnot olivat luonnollinen jatkumo sielunhoitoon ja pastoriaalipsykologiaan suuntautuneille teologian opinnoilleni.

Vuonna 2016 muutin takaisin juurilleni Pohjois-Savoon ja aloitin yritystoimintani rakentamisen jälleen alusta. Vuonna 2020 korona pakotti yritystoimintani tauolle. Käytin tauon psykologian opintojeni viimeistelyyn ja psykologin ammattitaitoni kasvattamiseen.

Minulla on vahva akateeminen tausta ja osaamista usealta eri alalta. Keskenään erilaiset koulutusalat ovat kasvattaneet laaja-alaista ja kokonaisvaltaista ymmärrystäni ihmisyydestä ja siihen vaikuttavista eri tekijöistä. Erilaiset lajiohjaajakoulutukset ovat puolestaan syventäneet osaamistani eri lajeissa. Haluan jatkuvasti lisätä ja päivittää osaamistani ja ammattitaitoani, ja niinpä tulen varmasti aina olemaan ikuinen opiskelija. Nykyisin haluan yhä vahvemmin yhdistää psykologista tietämystäni liikunta-alan osaamiseeni.

Kaikkein parasta työssäni on nähdä asiakkaan kehitys ja muutos. On etuoikeus saada tehdä yhteistyötä erilaisten asiakkaiden kanssa ja olla läsnä asiakkaan erilaisissa hetkissä. Nautin suuresti sekä psykologin että ohjaajan työstäni. Tulevaisuudessa toivon pääseväni kouluttautumaan edelleen psykoterapeutiksi. Matkani ihmisyyden parissa jatkuu.